מהו ההיגיון הלוגי העומד מאחורי חלוקת י"ג העיקרים? | הרב שמעון ויצהנדלר

ההתמודדות עם העולם סביבנו אפשרית כאשר קיימים גדרים בחינוך שלנו ושל ילדינו. קיימת אצלנו אמת אבסולוטית, קיים אצלנו טוב אבסולוטי ורע אבסולוטי. יש לנו גבולות יציבים כנגד תפיסות זרות ליהדות האמיתי הקיימות בתרבות המערבית השוללת גבולות מכל סוג והטוענת שהכול יחסי. כתוצאה, אנו לא מתפעלים מהעולם.לקריאה

מזל טוב, מזל!

מערכת "אור חיה לייב" משגרת ברכת מזל טוב חמה, לבבית ונרגשת לאחת והיחידה גברתלקריאה

כשהרבי הורה בשתיים בלילה לכתוב מזוזה

הרב חיים מאיר ורעייתו פייגא מינקוביץ מספרים על סגולה שקיבלו מהרבי בשנת תשי"א (1951) עבור לידה קלה ועל הוראה שקיבלו מהרבי בנוגע לנתינת שם לילד על-שם רבותינו נשיאינו.לצפייה

האשה היהודיה, שלושה צעדים מאחור?

סוזן הנדלמן, היא פרוספור לספרות אנגלית וראש המחלקה לאנגלית באוניברסיטת בר־אילן. בשנת תשל"ז (1977) הגיעה פרופ' הנדלמן ללמוד בשכונת קראון־הייטס, תוך־כדי עריכת התואר שלה בשפה האנגלית. במהלך עבודתהלצפייה

המייל שלך כאן ואת מעודכנת