הרבי מספר: פרשיית פורים קטן תרפ"ז

קטעים נבחרים מתוך יחידות כ"ק האדמו"ר מאוסאקוב, במהלכה סיפר הרבי מליובאוויטש מלך המשיח אודות פרשיית פורים קטן תרפ"ז, אז נערכה ההתוועדות הידועה של האדמו"ר הריי"צ בבית הכנסת המרכזי במוסקבה, שם דיבר באופן גלוי על החובה לחזק את החינוך היהודי מתוך מסירות נפש, ובעקבות אותה התוועדות שהרגיזה את אנשי הג.פ.א.וו. נאסר כעבור מספר חודשים ונגזר עליולצפייה

הרבי שאל: האם את לומדת רמב"ם?…

שואל אותו הרב רייטשיק,  רמב"ם אתה לומד? עונה לו הבחור: לא. אומר לו הרב רייטשיק: קבל על עצמך ללמוד רמב"ם והכל יזוז...  וכך היה, הבחור החל ללמוד רמב"םלקריאה

כשהרבי שמר על נערה בדרך הישרה..

מרת מרייאשי גרונר היא שליחת חב"ד בעיר שרלוט, צפון קרוליינה. מרת גרונר היא גם המנהלת החינוכית של המרכז החינוכי של חב"ד בעיר. בשנת 1976 כתלמידת תיכון, נסעה ממישיגןלצפייה