מערכת שיעורי קודש תשע"ז

9:30
מחשבת הנפש במעגל החיים
הרב שלום בער קרומבי
10:30
אגדות חז"ל באספקלריה חסידית
הרב שמואל מעטוף
11:30
לקוטי אמרים - תניא
הרב זלמן נוטיק
12:30
תורת הגאולה בדרך הישרה
הרב שמעון וייצהנדלר

בוקר

9:30
עבודת המידות במבחן המציאות
הגב' רינה כהן
10:30
מסרים ממעשה בראשית
הגב' מלכה תגר
11:30
סיפורים חסידיים והוראה למעשה
הרבנית סימה רלב"ג

ערב

19:00
מושגים בחסידות
הרב אבישי איפרגון
20:30
תורת הנפש בראי החסידות
הרב יצחק ערד
10:00
לדעת רז סודך - עיונים בליקוטי שיחות
הרב יוסף יצחק נוימן
11:00
הלכה למעשה
הרב יקותיאל פרקש
12:00
תפילות השבת
הרב זלמן גופין
13:00
תניא
הרב זלמן גופין
9:30
עבודת הנפש על פי החסידות
הרב אליהו לוי
10:30
דרך מצוותיך - המימד הפנימי של המצוות
הרב טוביה זילברשטרום
11:45
לימוד קונטרסים
הרב מנחם הלפרין
13:00
מעגל השנה באור החסידות
הרב שמואל ביטון
9:30
עיונים בהפטרה
גב' אסתר כי טוב
10:45
מודעות עצמית חסידית
הרב מרדכי רוטנשטיין
12:00
פרשת השבוע - דבר מלכות
הרב זלמן נוטיק