הקשר בין חג החנוכה לחג הגאולה י”ט כסלו | הרב זלמן גופין