חדשות

כוס תנחומים

מערכת אתר אור חיה לייב משגרת בצער רב כוס תנחומים למשפחת הרב יקותיאל פרקש שליט"א, מרבני מרכז אור חיה על פטירתה הכואבת והפתאומית של בתו המיוחדת רבקה ע"ה. יה"רלקריאה