מזל טוב!

למשפחת ר’ דוד חורי – צפת, לבוא הבן הת’ מנחם מענדל בקשרי השידוכין עב”ג נחמה דינה למשפחת השליח ר’ דוד סנדר הכהן רוזנפלד – ביתר עילית.

כתבי איחול

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.