יום הכיפורים – לצאת מהחשבונות עם הקב"ה | הרב אליהו לוי

לכל חג העניין משלו, לכל יום מאיר ה' אור מיוחד, והכלים לקבל אור זה, הם העבודה המיוחדת של אותו יום. העבודה העיקרית של יום הכיפורים היא עבודת הכהן הגדול. "ולבש הכהן מידו בד, ומכנסי בד יהיו על בשרו, ובאבנט בד יחגור ובמצנפת בד יצנוף". בעבודות המיוחדות ליום הכיפורים, העבודה המיוחדת אותה עושה הכהן הגדול לפנילקריאה

הרבי שאל: האם את לומדת רמב"ם?…

שואל אותו הרב רייטשיק,  רמב"ם אתה לומד? עונה לו הבחור: לא. אומר לו הרב רייטשיק: קבל על עצמך ללמוד רמב"ם והכל יזוז...  וכך היה, הבחור החל ללמוד רמב"םלקריאה

כשהרבי שמר על נערה בדרך הישרה..

מרת מרייאשי גרונר היא שליחת חב"ד בעיר שרלוט, צפון קרוליינה. מרת גרונר היא גם המנהלת החינוכית של המרכז החינוכי של חב"ד בעיר. בשנת 1976 כתלמידת תיכון, נסעה ממישיגןלצפייה