האם מותר להתרחץ בשבת? | הרב שמואל מעטוף בשיעור הלכה

בשיעור הלכות שבת, עונה הרב שמואל מעטוף על שאלות שונות בנושא סחיטה בשבת וממשיך לנושא חדש – הלכות הקשורות לרחצה וניקיון. בשיעור הרב מתייחס גם לפן החסידי של השבת ומביא רעיונות הקשורים לפרשה.לצפייה

הרבי שאל: האם את לומדת רמב"ם?…

שואל אותו הרב רייטשיק,  רמב"ם אתה לומד? עונה לו הבחור: לא. אומר לו הרב רייטשיק: קבל על עצמך ללמוד רמב"ם והכל יזוז...  וכך היה, הבחור החל ללמוד רמב"םלקריאה

כשהרבי שמר על נערה בדרך הישרה..

מרת מרייאשי גרונר היא שליחת חב"ד בעיר שרלוט, צפון קרוליינה. מרת גרונר היא גם המנהלת החינוכית של המרכז החינוכי של חב"ד בעיר. בשנת 1976 כתלמידת תיכון, נסעה ממישיגןלצפייה