הילד מכור לוידאו ולמחשב | היועצת חיה גילר

צפייה בסרט ומשחק במחשב יכולים להיות תעסוקה מועילה ומהנה אך בגבול ומידה, מסיבות בריאותיות והתנהגויות. ילד בקלות יכול להתרגל לשימוש יתר בתעסוקה זו, בגלל הגירויים הרבים, ולכן עלינו המבוגרים לעזור במידת הצורך ולהגביל אותם.לקריאה

הרבי שאל: האם את לומדת רמב"ם?…

שואל אותו הרב רייטשיק,  רמב"ם אתה לומד? עונה לו הבחור: לא. אומר לו הרב רייטשיק: קבל על עצמך ללמוד רמב"ם והכל יזוז...  וכך היה, הבחור החל ללמוד רמב"םלקריאה

כשהרבי שמר על נערה בדרך הישרה..

מרת מרייאשי גרונר היא שליחת חב"ד בעיר שרלוט, צפון קרוליינה. מרת גרונר היא גם המנהלת החינוכית של המרכז החינוכי של חב"ד בעיר. בשנת 1976 כתלמידת תיכון, נסעה ממישיגןלצפייה