ראש השנה לאילנות: תודעה של צמיחה | רויטל מרקוספלד

השבוע אנו מציינים את חמישה עשר בשבט - ראש השנה לאילנות. מדהים לגלות עד כמה נתנה התורה מידה רבה של חשיבות אפילו לצומח, בפרט העץ. במה זכה העץ לחג משלו? מהי משמעות הפסוק "...כי האדם עץ השדה..", ומה אפשר ללמוד מהאילן לחיינו?לקריאה

הרבי שאל: האם את לומדת רמב"ם?…

שואל אותו הרב רייטשיק,  רמב"ם אתה לומד? עונה לו הבחור: לא. אומר לו הרב רייטשיק: קבל על עצמך ללמוד רמב"ם והכל יזוז...  וכך היה, הבחור החל ללמוד רמב"םלקריאה

כשהרבי שמר על נערה בדרך הישרה..

מרת מרייאשי גרונר היא שליחת חב"ד בעיר שרלוט, צפון קרוליינה. מרת גרונר היא גם המנהלת החינוכית של המרכז החינוכי של חב"ד בעיר. בשנת 1976 כתלמידת תיכון, נסעה ממישיגןלצפייה