הילדים הדרוזים של הרבי

מה חיפשו זוג חב"די בחתונתה של צעירה דרוזית, ולאיזו מטרה הסכימו שניהם לתרום דולר מהרבי? • מדוע סירבה אם הכלה לשתות בביתם של בני הזוג החב"די ומה אפשר ללמוד משילוח המרגלים?  מירי שניאורסון "החלטנו לקדם פרויקט חונכות מיוחד ולתרום דולר של הרבי להגרלה שתיערך בין המורות המשתתפות במיזם. וזה סיפורו של הדולר שנתרם על־ידינו", מספרתלקריאה

כשהרבי שמר על נערה בדרך הישרה..

מרת מרייאשי גרונר היא שליחת חב"ד בעיר שרלוט, צפון קרוליינה. מרת גרונר היא גם המנהלת החינוכית של המרכז החינוכי של חב"ד בעיר. בשנת 1976 כתלמידת תיכון, נסעה ממישיגןלצפייה