וידאו

קטעי וידאו אחרונים

קטע וידאו אחרון

התחדשנו לקראת י' שבט! מפגש חוויתי עם הרב מרדכי רוטנשטיין והרב דב הלפרין