וידאו

קטעי וידאו אחרונים

קטע וידאו אחרון

אלול - המלך בשדה - איך לנצל את זה? הרב שמואל מעטוף בשיעור מרתק