וידאו

קטעי וידאו אחרונים

קטע וידאו אחרון

איך חז"ל הגדירו את המושג פי 60? | שיעור הלכה