וידאו

קטעי וידאו אחרונים

קטע וידאו אחרון

איך נתגבר על האגו שלנו, ואיך זה קשור למלחמת מדיין? | הרב יוסף אלקבץ