תוכנית לימודים שבועית תשע"ח | מכון לצעירות

בוקר

09:30
עבודת הנפש עפ"י החסידות
הרב אליהו לוי
10:30
חברותא
11:30
לקוטי אמרים - תניא
הרב זלמן נוטיק
12:30
תורת הגאולה בדרך הישרה
הרב שמעון וייצהנדלר

ערב

20:30
אשת חיל
הגב' זילברשטרום
21:15
תניא
הרב אליהו לוי

בוקר

09:15
חברותא - תניא
10:30
בית מדרש
12:00
נ"ך באספקלריא חסידית
הרב אלון סמולר

ערב

19:30
דבר מלכות
הרב אלון סמולר
20:45
תות הנפש - סוד הרצוא ושוב
הרב ערד

בוקר

09:15
חברותא - תניא
10:00
עיונים בליקוטי שיחות
הרב דוד אופן
11:00
בית מדרש
12:00
להיות חב"דניק
הרב יהושע אפל

ערב

18:45
מאמרים
הרב איפרגון
20:00 - 22:00
הלכות כשרות
הרב טוביה זילברשטרום

בוקר

09:00
חברותא
09:45
מאמרי הרבי הרש"ב
הרב שמואל ביטון
10:45
המימד הפנימי של המצוות
הרב טוביה זילברשטרום
11:45
כללי החינוך וההדרכה
הרב מנחם הלפרין

ערב

19:00
התוועדות חסידית
הרב זלמן נוטיק
20:00
שיחות
הרב דותן
21:00
תניא
הרב אליהו לוי

בוקר

09:15
חברותא - תניא
10:45
מודעות עצמית חסידית
הרב מרדכי רוטנשטיין
12:00
פרשת השבוע - דבר מלכות
הרב זלמן נוטיק

ערב

20:00
שיחות על פרשת שבוע
הרב זאב קפלן
נתון לשינויים - יש להתעדכן במזכירות המכון
21:00
התוועדות
מרצים משתנים
נתון לשינויים - יש להתעדכן במזכירות המכון