תוכנית לימודים שבועית | מכון לצעירות

בוקר

09:00-10:00
חברותא + ארוחת בוקר
10:30
אגדות חז"ל
הרב שמואל מעטוף
11:30
לקוטי אמרים - תניא
הרב זלמן נוטיק
12:30
תורת הגאולה בדרך הישרה
הרב שמעון וייצהנדלר

ערב

19:00
אשת חיל
הגב' זילברשטרום
20:00
סדר יומו של יהודי
הרב זילברשטרום
21:00
תניא
הרב אליהו לוי

בוקר

9:00-10:00
חברותא + ארוחת בוקר
11:00
נ"ך באספקלריא חסידית
הרב אלון סמולר
12:00-13:00
בית מדרש

ערב

18:45
מאמרים
הרב איפרגון
19:45
דבר מלכות
הרב אלון סמולר
20:45
תורת הנפש - סוד הרצוא ושוב
הרב יצחק ערד

בוקר

9:00-10:00
חברותא + ארוחת בוקר
10:00
עיונים בליקוטי שיחות
הרב יוסף יצחק נוימן
11:00
הלכה למעשה
הרב יקותיאל פרקש
12:00-13:00
להיות חב"דניק
הרב יהושע אפל

ערב

19:00
הלכות כשרות
הרב זילברשטרום
20:00
מאמרים
הרב שימי גולדשטיין
21:30
התועדות חובה [לבנות המכון בלבד]
הגב' זיזי קוג'מן

בוקר

09:30
עבודת הנפש על פי החסידות
הרב אליהו לוי
10:30
חברותא
11:45
שער הייחוד והאמונה
הרב זעירא
13:00
מעגל השנה באור החסידות
הרב שמואל ביטון

ערב

19:00
התוועדות חסידית
הרב זלמן נוטיק
20:00
שיחות
הרב דותן
21:00
תניא
הרב אליהו לוי

בוקר

9:00-10:00
חברותא + ארוחת בוקר
10:45
מודעות עצמית חסידית
הרב מרדכי רוטנשטיין
12:00
פרשת השבוע - דבר מלכות
הרב זלמן נוטיק

ערב

21:00
דבר מלכות
הרב אלפנט
נתון לשינויים - יש להתעדכן במזכירות המכון