תוכנית לימודי ערב | מכון לצעירות

18:30
אומנות הזוגיות
הגב' חדווי קפלן
19:30
נשים בגאולה
הגב' נחמה נוטיק
20:30
נ"ך באור החסידות
הרב אלון סמולר
19:00
אורח החיים על פי ההלכה
הרב טוביה זילברשטרום
20:30
ליקוטי שיחות
הגב' דניאלה גולן
21:30
תניא
הרב אליהו לוי
19:00
מושגים בחסידות
הרב ייוסף אלקבץ
20:00
הנהגות השבת (ע"פ חב"ד)
הרב שמואל מעטוף
21:00
אימון באמונה - שיעור שיח
הגב' זיזי קוג'מן / הגב' נחמי קדלבורג
מרצה מתחלפת
19:20
לחיות עם פרשת השבוע
הרב ויכנין
20:30
לימוד מאמרי חסידות
הרב שמואל ביטון
19:00
הלכות משיח וגאולה
הרב ירון דותן
בזום בלבד
20:30
דבר מלכות
הרב שי חג'ג'