תוכנית לימודים שבועית | מכון לצעירות

בוקר

09:30
עבודת הנפש עפ"י החסידות
הרב אליהו לוי
10:30
חברותא
11:30
לקוטי אמרים
הרב זלמן נוטיק
12:30
תורת הגאולה בדרך הישרה
הרב שמעון וייצהנדלר

ערב

19:00
הבית היהודי
הגב' תמי שטיינברגר
20:30
סדר יומו של יהודי
הרב טוביה זילברשטרום
21:15
תניא
הרב אליהו לוי

בוקר

09:15
חברותא
10:30
בית מדרש
הרבנית רונית קאליש - אחת לשבועיים
12:00
נ"ך באספקלריא חסידית
הרב אלון סמולר

ערב

19:00
כלים לבחירה הנכונה
הגב'הלנה ערד
20:45
דבר מלכות
הרב אלון סמולר
20:45
תורת הנפש - סוד הרצוא ושוב
הרב יצחק ערד

בוקר

09:15
חברותא
11:00
בית מדרש
12:00
הגוף היהודי עפ"י החסידות
הרב יהושע אפל

ערב

19:00
שבח המועדים
הרב אבישי איפרגון
20:30
הטעם הפנימי של ההלכות
הרב שמואל מעטוף
21:00
אשת חיל
הגב' ברכה זילברשטרום

בוקר

09:00
חברותא
09:30
הפרשה על פי השיחות של הרבי
הרב שי הרמתי
10:30
עיונים באגרות קדש
הרב שניאור כהן
11:30
מאמרים מאירים לחיים
הרב מנחם הלפרין
12:30
מאמרי הרבי הרש"ב
הרב שמואל ביטון

ערב

19:00
ליקוטי תורה
הרב זלמן נוטיק
20:00
איגרות הקדש
הרב שמואל ביטון
21:00
תניא
הרב אליהו לוי

בוקר

09:15
חברותא
10:45
מודעות עצמית חסידית
הרב מרדכי רוטנשטיין
12:00
פרשת השבוע - דבר מלכות
הרב אלון סמולר

ערב

19:00
מודעות נשית - סדנה
הגב' אורנת וורנו
20:00
משיח וגאולה
הרב ירון דותן
חמישי משפחתי
התוועדות לתוך הלילה בדירה