מערכת שיעורי קודש תשע"ח

9:30
עבודת הנפש עפ"י החסידות
הרב אליהו לוי
10:30
אגדות חז"ל באספקלריה חסידית
הרב שמואל מעטוף
11:30
לקוטי אמרים - תניא
הרב זלמן נוטיק
12:30
תורת הגאולה בדרך הישרה
הרב שמעון וייצהנדלר

בוקר

9:30
עבודת המידות - על פי פרקי אבות
הגב' רינה כהן
10:30
דמויות נבחרות בנ"ך
גב' אסתר כי טוב
11:30
סיפורים חסידיים והוראה למעשה
הרבנית סימה רלב"ג
12:15
מעגל השנה באור החסידות
הרב דוב הלפרין

ערב

19:30
דבר מלכות
הרב סמולר
20:30
תורת הנפש
הרב יצחק ערד
10:00
עיונים בליקוטי שיחות
הרב דוד אופן
11:00
הלכה למעשה
הרב יקותיאל פרקש
12:00
תפילות יום השבת
הרב זלמן גופין
13:00
תניא
הרב זלמן גופין
9:45
מאמרי הרבי הרש"ב
הרב שמואל ביטון
10:45
המימד הפנימי של המצוות
הרב טוביה זילברשטרום
11:45
כללי חינוך והדרכה
הרב מנחם הלפרין
9:45
במחשבת הנפש
הרב שלום בער קרומבי
10:45
מודעות עצמית חסידית
הרב מרדכי רוטנשטיין
12:00
פרשת השבוע - דבר מלכות
הרב זלמן נוטיק