מערכת שיעורי קודש תשע"ט

9:30
עבודת הנפש עפ"י החסידות
הרב אליהו לוי
10:30
אגדות חז"ל באור החסידות
הרב שמואל מעטוף
11:30
לקוטי אמרים - תניא
הרב זלמן נוטיק
12:30
תורת הגאולה בדרך הישרה
הרב שמעון וייצהנדלר

בוקר

9:30
עבודת המידות - על פי פרקי אבות
הגב' רינה כהן
10:30
סיפורי חסידים
הרבנית סימה רלב"ג
11:15
הפתגם החסידי הוראה בעבודת ה'
הרב יהושע אפל
12:15
מעגל השנה באור החסידות
הרב דוב הלפרין

ערב

19:30
דבר מלכות
הרב סמולר
20:30
תורת הנפש סוד הרצוא ושוב
הרב יצחק ערד
10:00
המימד הפנימי של המצוות
הרב טוביה זילברשטרום
11:00
הלכה למעשה
הרב יקותיאל פרקש
12:00
יום השבת - ללמוד להתפלל
הרב זלמן גופין
13:00
תניא
הרב זלמן גופין
9:30
הפרשה עפ"י שיחות הרבי
הרב שי הרמתי
10:30
עיונים באגרות קודש
הרב שניאור כהן
11:30
מאמרים מאירים לחיים
הרב מנחם הלפרין
12:30
מאמרי הרבי הרש"ב
הרב שמואל ביטון
9:45
שירת האמונה - תהילים
גב' אסתר כי טוב
11:00
מודעות עצמית חסידית
הרב מרדכי רוטנשטיין
12:00
פרשת השבוע ע"פ 'דבר מלכות'
הרב אלון סמולר