מערכת שיעורי בוקר באור חיה | תשפ”ג

10:30
קונטרס ומעיין מבית ה'
הרב יוסף אלקבץ
11:30
עבודת הנפש ע"פ אדמו"ר האמצעי
הרב אליהו לוי
12:30
תכלית הבריאה - מאמרי הרבי הרש"ב
הרב שמואל ביטון
10:15
הלכה למעשה - שיעורים על הלכות היום יום והחגים
הרב יקותיאל פרקש
11:00
מאמרים מאירים לחיים
הרב מנחם הלפרין
12:00
פנימיות תפילות השבת
הרב זלמן גופין
13:00
ליקוטי אמרים - תניא
הרב זלמן גופין
10:30
ליקוטי שיחות - המבצע העולמי
הגב' דניאלה גולן
11:45
מעגלי החיים בהשקפת הרבי
הרב שניאור כהן
12:30
מושגי יסוד בחסידות
הרב שמעון וייצהנדלר