מגזין

איך מגיעים לשמחה בחיים? הסבר שלב אחרי שלב על פי התניא | הרב אליהו לוי

בסדרת שיעורי התניא, מלמד הרב אליהו לוי את פרק כ"ו ובו הדרך המעשית להגיע לשמחה בחיים בכלל ועבודת ה' מתוך שמחה בשיעור זה נלמד על שלושת השלבים –לצפייה

איך רואים בפרשת ויחי את המסירות של אמא יהודייה לילדים שלה? | הרב זאב קפלן

לאחר הפסקה, השיעור הקבוע של הרב זאב קפלן על הפרשה ממשיך ובשיעור זה על פרשת ויחי, נלמד על רחל שנקברה על אם הדרך ואיך זה מלמד אותנו עללצפייה

למה אדם בעל ישות מפתח שנאה לסובבים אותו? | הרב יוסף אלקבץ

בסדרת שיעורים על קונטרס "החלצו", מסביר הרב אלקבץ מושגי יסוד במאמר. ובשיעור זה – (פרק ט' בקונטרס) מה קורה לאדם שהוא בעל יישות – איך הוא מצליח למצואלצפייה

קבלת הייסורים – ע"פ אדמו"ר הזקן | הרב אליהו לוי בשיעור תניא

בסדרת שיעורי התניא, מסביר הרב אליהו לוי את פרק כ"ו, ובהמשך לנושא ש"אין רע יורד מלמעלה" – מסביר על פי התניא איך מסתכלים בעין חסידית על ייסורים וצרותלצפייה

דברים שאסור ומותר לעשות לפני התפילה, וההכנות לתפילה | הרב יקותיאל פרקש

בסדרת שיעורים על סדר היום של יהודי, מסביר הרב יקותיאל פרקש את ההלכות שצריכים לדעת – מהרגע שקמים בבוקר, לפי הסדר. וכעת – מה צריך לדעת לזמן שלפנילצפייה

איך מתבטאים האורות והכלים בעולמות העליונים? וכיצד זה קשור לניסיון של אברהם אבינו? | הרב מנחם הלפרין

בסדרת שיעורים על עבודת הנסיונות, מלמד הרב הלפרין את המאמר של הרבי הריי"ץ – "אתה הוא ה' אלוקים אשר בחרת באברהם" ובשיעור זה – הרבי הריי"ץ מביא הסברלצפייה