מגזין

האם התורה ניתנה רק לאנשים יפים ומוכשרים? | טור נוקב מאת נחמה גרייזמאן

אנו מאד בררניות לגבי האנשים שאליהם אנו בוחרות להתיחס יפה. במלים אחרות, אנו מאד יראות-שמים ומלאות כוונות טובות ובכל זאת, בררניות. כאשר אנו מזמינות אורחים לשבת, אנו מזמינותלקריאה