מגזין

הלכות ומנהגים ל'תשעת הימים'

משנכנס אב ממעטין בשמחה ובמשא ומתן של שמחה ונוהגים מנהגי אבלות, אך עורכים 'סיומים' על מסכתות של התלמוד כדי לשמוח באופן המותר ולגלות את הטוב-הפנימי שבירידה הקשורה עםלקריאה

המייל שלך כאן ואת מעודכנת