חדשות

ח”י אלול ב’אור חיה’: הרב נוטיק ור’ לייב ליבמן יתוועדו

במודעה שמתפרסמת היום (ראשון), מפרסמת הנהלת המרכז על התוועדות מיוחדת שתתקים ביום חמישי הקרוב לנשי ובנות ישראל. ההתוועדות תתקיים במרכז 'אור חיה', בלילוס 2 ירושלים ביום חמישי הקרובלקריאה