מזל טוב!

לת’ דניאל סימן טוב – רחובות, לרגל בואו בקשרי השידוכין עב”ג חיה מושקא גבאי – נתניה.

כתבי איחול

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.