מזל טוב!

לחתן הת’ העשי צייטלין – צפת לבואו בקשרי השידוכין עב”ג חיה קלמנסון – קראון הייטס.

כתבי איחול

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.