מזל טוב!

למשפחת ר’ חיים וצמרת בורוביץ – קראון הייטס, לבוא הבן הת’ נחום בקשרי השידוכין עב”ג חני למשפחת ר’ יוסף יצחק ועליזה נפרסטק – כפר חב”ד. ולזקניהם: ר’ ישראל אהרן נפרסטק – כפר חב”ד, ר’ זושא ויהודית פויזנר – לוד.

כתבי איחול

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.