מזל טוב!

למשפחת ר’ אברהם בש – ירושלים לבוא הת’ ישראליק בקשרי השידוכין עב”ג שרהל’ה למשפחת ר’ שלום הלל – ברקת.

כתבי איחול

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.