מזל טוב!

למשפחת הרב יוסף הענדל – רב קהילת חב”ד מגדל העמק, לבוא הבן הת’ אליהו נחמיה הכהן לרגל בואו בקשרי שידוכין עב”ג חיה מושקא גלויברמן – ביתר עלית.

כתבי איחול

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.