מזל טוב!

למשפחת ר’ בנימין אקסלרוד – פתח תקווה, לבוא הבן הת’ אלי בקשרי השידוכין עב”ג אסתי למשפחת ר’ יעקב גרנשטט – משלוחי הרבי לס. פאולו, ברזיל.

כתבי איחול

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.