מזל טוב!

למשפחת ר’ אליעזר ויינר – שליח בבית שמש, לבוא הבן הת’ מנחם מענדל עב”ג חיה מושקא למשפחת ר’ זלמן נוטיק – ממשפיעי ‘אור חיה’ המרכז העולמי לאישה היהודיה

כתבי איחול

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.