מזל טוב!

למשפחת ר’ דוד סנדר הכהן רוזנפלד – שליח הרבי בכרמי צור להולדת הבן. ולזקניהם: ר’ יוסף הכהן רוזנפלד – נתניה, ורחי קטורזה – ירושלים

כתבי איחול

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.