מזל טוב!

למשפחת ר' שמואל קראוס – קראון הייטס, לבוא הבן הת' לוי יוסף יצחק בקשרי השידוכין עב"ג חיה מושקא למשפחת ר' דוד משה הכהן ערנטריי – ערד.

כתבי איחול

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.