מזל טוב!

למשפחת ר' עופר וחיה מיודובניק – צפת, לבוא הבן הת' שניאור זלמן בקשרי השידוכין עב"ג מור למשפחת ר׳ מרדכי ואירה גולדמן – בית דגן.

כתבי איחול

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.