מזל טוב!

למשפחת ר’ אפרים פישר – מבוא חורון, לבוא הבן הת’ ישראל אביחי לרגל בואו בקשרי השידוכין עב”ג ציפי למשפחת ר’ רפאל ציקושוילי – ירושלים.

כתבי איחול

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.