מזל טוב!

לחתן הת’ שניאור אליאס ממגדל העמק לרגל בואו בקשרי השידוכין עב”ג גיטי אייגרמן מכפר חב”ד.

כתבי איחול

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.