מזל טוב!

למשפחת גורפינקל – ביתר עלית לבוא הבן הת' יוסף יצחק בקשרי שידוכין עב"ג נחמה למשפחת אנדרוטשק – ירושלים.

כתבי איחול

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.