מזל טוב!

משפחת ר‘ מרדכי שכטר – כפר חב”ד, לבוא הבן הת’ שניאור בקשרי השידוכין עב”ג חיה מושקא למשפחת ר’ שלמה טאלר – ירושלים עיה”ק.

כתבי איחול

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.