מזל טוב!

למשפחת ר’ מרדכי הרשקוביץ – ירושלים, לבוא הבן הת’ יצחק בקשרי השידוכין עב”ג חיה מושקא למשפחת ר’ חיים צבי קעניג – הושעיה.

כתבי איחול

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.