מזל טוב!

למשפחת ר' יוסף יצחק וזהבה סלונים – ירושלים, לבוא הבן הת' מנחם מענדל בקשרי השידוכין עב"ג מושקא למשפחת ר' שלמה וחנה מרגולין – כפר חב"ד. ולזקניהם: הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי מד"א שכונת נחלת הר חב"ד – קרית מלאכי.

כתבי איחול

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.