מזל טוב!

למשפחת ר’ מנחם מענדל וחיה מושקא טאלר – כפר חב”ד, להולדת הבן. ולזקניהם: ר’ שלמה טאלר – ירושלים עיה”ק, ר’ משה ריבקין – שליח בבית שמש.

כתבי איחול

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.