מזל טוב!

למשפחת ר’ מנחם מענדל הכהן פרידמן – שליח באור יהודה, לבוא הבן הת’ שמואל הכהן בקשרי השידוכין עב”ג לאהלה למשפחת ר’ יגאל קירשנזפט – שליח בניצן.

כתבי איחול

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.