מזל טוב!

למשפחת ר’ אברהם ורעייתו נחמה דינה חמו – אלעד, לבוא הבן הת’ מנחם מענדל יעקב בקשרי השידוכין עב”ג שרה למשפחת ר’ אברהם ואסתר חביב – ירושלים.

כתבי איחול

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.