מזל טוב!

למשפחת ר’ רמיאל מאור – שליח בבת עין, לבוא הבן הת’ מנחם מענדל בקשרי השידוכין עב”ג אחווה פנינה למשפחת ר’ דוד בקוש – שליח בבית אל.

כתבי איחול

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.