מזל טוב!

למשפחת ר’ שמואל חרמ”ץ – פתח תקוה, לבוא הבן הת’ מנחם מענדל בקשרי השידוכין עב”ג חיה מושקא בת הרב שלמה הלפרן – תל אביב

כתבי איחול

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.