מזל טוב!

למשפחת ר’ אריה ורחל שצקי – ביתר עילית, לבוא הבן הת’ שמוליק בקשרי השדוכין עב”ג פייגי פרודל למשפחת ר’ יוסף המבורגר – כפר חב”ד.

כתבי איחול

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.