מזל טוב!

למשפחת ר’ ארז קרלשנטיין – רחובות, לרגל בוא הבן הת’ שמואל יוסף בקשרי השידוכין עב”ג הדס למשפחת ר’ עמיאל פיש – ביתר עילית.

כתבי איחול

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.