מזל טוב!

למשפחת ר’ אפרים פישל ורחל קעניג – ירושלים, לבוא הבן הת’ אהרן אברהם בקשרי השידוכין עב”ג לאה איטה גאולה למשפחת הרב שמעון ופרומה ויצהנדלר– רמת גן.

כתבי איחול

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.