דבר מלכות

האם בגאולה החיים הנוכחיים שלנו יתבטלו לחלוטין? | שיעור דבר מלכות לפרשת אחרי-קדושים עם הרב חגג

בשיעור דבר מלכות השבועי נלמד עם הרב חג’ג’ את שיחת הדבר מלכות של פרשת אחרי קדושים על ההבדל בין המילים גולה וגאולה מהי המסקנה שהרבי מביא מכך ומילצפייה

פרסומי ניסא – מזרז את הגאולה! | הרב שי חג’ג’ בשיעור דבר מלכות וישב

בשיעור דבר מלכות לפרשת וישב, נלמד איך אפשר לדעת שהעולם כבר מוכן לגאולה ואיך רואים את זה במיוחד במדינת צרפת בהמשך, נבין מדוע ההכרה בניסים של ה’ וההודאהלצפייה

למה י”ט כסלו הוא בחצי השני של החודש, בניגוד לכל החגים? | הרב חג’ג’ בשיעור דבר מלכות

בשיעור דבר מלכות השבועי, לומדים עם הרב שי חג’ג’ את השיחה לפרשת וישלח והשבוע – מה ההבדל בין י”ט כסלו לשאר החגים, ומדוע? על ישראל שדומים ללבנה, עללצפייה

מה העניין המיוחד של ר”ח, ואיך זה קשור למשימה העיקרית – להביא לימות המשיח? | הרב שי חג’ג’

בשיעור דבר מלכות השבועי, לומדים יחד את שיחת פרשת תולדות – ובשיחה זו הרבי מסביר מה העניין של ראש חודש באופן כללי, מה העניין של ר”ח כסלו, ואיךלצפייה