הלכה

דברים שאסור ומותר לעשות לפני התפילה, וההכנות לתפילה | הרב יקותיאל פרקש

בסדרת שיעורים על סדר היום של יהודי, מסביר הרב יקותיאל פרקש את ההלכות שצריכים לדעת – מהרגע שקמים בבוקר, לפי הסדר. וכעת – מה צריך לדעת לזמן שלפנילצפייה