המכון לצעירות

נחת לרבי: תלמידות המכון בשיעור אחדות בסמיכות לבית חיינו

קרוב לעשרים תלמידות המכון לצעירות של המרכז העולמי לאישה היהודיה אור חיה שוהות כעת בחצרות קודשנו לרגל חודש החגים. במסגרת הקבוצה המאורגנת מפעיל המרכז עבור הבנות מערך שיעוריםלקריאה