הרב אליהו לוי

איך מגיעים לשמחה בחיים? הסבר שלב אחרי שלב על פי התניא | הרב אליהו לוי

בסדרת שיעורי התניא, מלמד הרב אליהו לוי את פרק כ”ו ובו הדרך המעשית להגיע לשמחה בחיים בכלל ועבודת ה’ מתוך שמחה בשיעור זה נלמד על שלושת השלבים –לצפייה

קבלת הייסורים – ע”פ אדמו”ר הזקן | הרב אליהו לוי בשיעור תניא

בסדרת שיעורי התניא, מסביר הרב אליהו לוי את פרק כ”ו, ובהמשך לנושא ש”אין רע יורד מלמעלה” – מסביר על פי התניא איך מסתכלים בעין חסידית על ייסורים וצרותלצפייה

“דוד עבדי נשיא להם לעולם” איך ה’ טבת מראה שהנשיאות של הרבי היא נצחית? | הרב אליהו לוי

לכבוד ה’ טבת, הרב אליהו לוי מלמד מאמר של הרבי שקשור לחג על ההבדל בין יהודה ליוסף על ספירת היסוד לעומת המלכות ואצל מי מהם המלכות היא נצחית.לצפייה

“אין רע יורד מלמעלה” – כיצד אדמו”ר הזקן רואה את זה? | הרב אליהו לוי בשיעור תניא

בסדרת שיעורי התניא, מסביר הרב אליהו לוי את פרק כ”ו – מה ההבדל בין טוב גלוי לטוב מכוסה, האם ייתכן שקורים לנו דברים רעים בעולם, והנחות היסוד שחייביםלצפייה

עבודת הבירורים – יכולה להיות גם באופן של התאחדות | הרב אליהו לוי

בסדרת שיעורים על ביאורי הזוהר לפרשת ויצא, מסביר הרב אליהו לוי נושאים שונים. ובשיעור זה, לאחר שהבנו איך עבודת הבירורים יכולה להיות בדרך של מלחמה, כעת נסביר אתלצפייה

מהי המשמעות הפנימית של מצוות ברית מילה? | הרב אליהו לוי

בסדרת שיעורים על ביאורי הזוהר, מסביר הרב אליהו לוי על מצוות ברית מילה על פי החסידות ובשיעור זה – איך אפשר להתמקד בפנימיות ופחות בחיצוניות איך נוודא שההשפעהלצפייה