הרב דב הלפרין

מה הקשר בין התגלות אלוקית לביטחון בה'? | הרב דב הלפרין

איך אני יכול לזכות להתגלות ה'? מהי התגלות ה'? למה דווקא ברית מילה? למה הברית של עמ"י והקב"ה מתבטא דווקא במקום גשמי ונמוך – ברית מילה? איך אנילצפייה