הרב דותן

מה קורה בנפש של האדם בזמן שהוא מקריב קורבן? | הרב ירון דותן

בשיעור השבועי על נשואים הקשורים לבית המקדש נלמד עם הרב דותן שיחה יסודית על המשמעות של הקרבת הקורבן בנפש על דרגות בקדושת הקורבנות ולמה צריכים להקריב קורבן אפילולצפייה