הרב זאב קפלן

איך יוצרים חיבור רגשי למה שאנחנו עושים? | הרב זאב קפלן בשיעור על פרשת בחוקותי

איך יוצאים מהשגרה? איך יוצרים התלהבות בעשייה? איך לא נשחקים מהיום – יום? ואיך זה קשור לפרשה שלנו? צפייה נעימה! כ”ג אייר תשפ”אלצפייה

איך רואים בפרשת ויחי את המסירות של אמא יהודייה לילדים שלה? | הרב זאב קפלן

לאחר הפסקה, השיעור הקבוע של הרב זאב קפלן על הפרשה ממשיך ובשיעור זה על פרשת ויחי, נלמד על רחל שנקברה על אם הדרך ואיך זה מלמד אותנו עללצפייה