הרב זילברשטרום

ברכת המוציא, איך היא מוציאה ידי חובה מאכלים אחרים? | הרב טוביה זילברשטרום בשיעור הלכה על ברכות

למה מברכים ברכה גם על דברים שאנחנו עושים מדרבנן – אמירת הלל ונטילת לולב? בשיעור זה נמשיך ללמוד גם על ברכות הנהנין ועל ברכת המוציא שכוללת בתוכה ברכותלצפייה

איך מפרידים את הכיריים החלביות והבשריות בבית? ועוד דיני בשר וחלב | הרב טוביה זילברשטרום בשיעור הלכה

בסדרת שיעורי הלכה, הרב טוביה זילברשטרום מסביר הנהגות שונות בבית הקשורות לדיני בשר וחלב ובשיעור זה – משמעות של כלי ראשון ושני, איך החום של המאכלים משפיע עללצפייה