הרב זילברשטרום

ברכת המוציא, איך היא מוציאה ידי חובה מאכלים אחרים? | הרב טוביה זילברשטרום בשיעור הלכה על ברכות

למה מברכים ברכה גם על דברים שאנחנו עושים מדרבנן – אמירת הלל ונטילת לולב? בשיעור זה נמשיך ללמוד גם על ברכות הנהנין ועל ברכת המוציא שכוללת בתוכה ברכותלצפייה