הרב זלמן גופין

“ואיני יכול לנגוע בך” – איך יתכן שאדם מגיע ונוגע בלבנה?

מה ההסבר החסידי לברכת הלבנה? מה משמעות האמירה ‘שלום עליכם’ לחברים לאחר ברכת הלבנה? ומה ההסבר לכך שגם היום בזמן הלווינים והחלליות תקף המשפט:”ואיני יכול לנגוע בך”? הרבלצפייה