הרב יואל בייטש

טובה מאוד מאוד! סודה של הארץ הנבחרת – למה דווקא כאן? | הרב יואל בייטש בהרצאה ביום העיון של אור חיה

במסגרת ימי העיון השנתיים של אור חיה בנושא “ארץ אשר תמיד” – הייחודיות של ארץ ישראל, נערכה הרצאה עם הרב יואל בייטש. נשמח לשמוע את התגובות שלכם עללצפייה