הרב יוסף יצחק פלטיאל

נשמות ישראל והקשר שלהן עם ה’ | קטע מתוך דברי הרב יוסף יצחק פלטיאל ביום העיון לחנוכה

הרצאה זו היא חלק מיום עיון מיוחד לחנוכה שנערך בכל שנה, לזכר הנערים שנהרגו בדרך ל”מבצע חנוכה” וביניהם מוישי גולן. ובעז”ה יהיה לעילוי נשמתם בדרך של הפצת התורהלצפייה