הרב כהן

כל יהודי – מגוייס לצבאות ה'! | הרב שניאור כהן בשיעור על מכתבי הרבי

בסדרת שיעורים על מכתבי הרבי לפרופסור גרין מביא הרב כהן מכתב מיוחד שנכתב בתקופה בה השלטון בארה"ב וגם באמריקה איבד את האמון בעיני העם ובו הרבי מראה לפרופסורלצפייה

איך אפשר להשפיע על יהודי להניח תפילין? | הרב שניאור כהן בשיעור על מכתבי הרבי

בסדרת השיעורים על מכתבי הרבי לפרופסור גרין נלמד השבוע מכתב שהרבי כתב על מבצע תפילין ומה הרבי חושב על אופן ההשפעה והקירוב הרצויים. צפייה נעימה! ט"ז אייר תשפ"אלצפייה