הרב סמולר

הבסיס האיתן להקמת מלכות בית דוד | הרב אלון סמולר בשיעור על מגילת רות

בשיעור הקבוע על נ"ך באור החסידות נמשיך ללמוד על המקור שממנו צמח מלך המשיח איזה תכונות הוא חייב כדי להיות מלך על עם ישראל ואיך הכל מגיע מרותלצפייה

למה רות רצתה להתחתן עם בועז? מגילת רות לאור החסידות | הרב אלון סמולר

בשיעור הקבוע על נ"ך לאור החסידות נלמד את מגילת רות בהסתכלות חסידית ויהודית למה המפגש של רות ובועז היה חייב להיות בדרך בלתי רגילה ולמה דווקא מהם יצאלצפייה